Monday, 17/12/2018 - 08:47|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LÂM BÌNH
Kế hoạch Công nghệ thông tin năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
04/11/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học và Hội thảo nâng cao chất lượng dạy và học cấp trung học cơ sở, năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
21/10/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức các cuộc thi chọn học sinh giỏi năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
15/10/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch bồi dưỡng CBQL, GV hè năm 2014
Ngày ban hành:
22/06/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thi giáo viên giỏi các cấp năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
25/10/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học các cấp năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
03/10/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức các cuộc thi chọn HSG các cấp năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
30/09/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
23/09/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực